I krig och kris förser vi försvaret med kunskap om var det finns el och bränsle

Om det uppstår samhällskriser eller krig behöver Försvarsmakten ha noggrann vetskap om var det finns drivmedel och reservkraft runt om i Sverige. Det får de av Energimyndigheten.

Just nu är det den nationella krisberedskapsveckan, som anordnas av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Det är en årlig kampanj som ska öka kunskapen om hur människor påverkas av och kan förbereda sig för samhällskriser och höjd beredskap, ytterst krig.

I en tvåminuters film beskriver Urban Bergström, kris- och totalförsvarshandläggare, vad Energimyndigheten bidrog med i den stora försvarsövningen Aurora hösten 2017.

Filmen ingår i Året 2017, där det finns ytterligare ett antal berättelser om resultat och nyheter från Energimyndighetens arbete under förra året.