Inbjudan till heldagsworkshop om Smart City Sweden

Smart City Sweden är Sveriges demonstrationsplattform för hållbara lösningar med fokus på investeringar och export inom ramen för den smarta staden.

 

Detta är en inbjudan till dig som arbetar med projekt kopplade till smarta
hållbara städer som på något sätt kan vara intressant för en internationell
marknad med exportanknytning.

Syftet med workshopen är att sprida, dela och samverka för att skapa förståelse och insikt om insatser inom ramen för smarta och hållbara städer i Sverige för export och investeringslösningar.

Mål med dagen

  • Gemensam förståelse av regeringsuppdraget Smart City Sweden
  • Samlad bild nationell bild över pågående aktiviteter och insatser som bidrar till uppdragets syfte och mål
  • Hur vi profilerar Smart City Sweden och hur varumärket kan/ska användas och öka användandet

Anmälan

Anmäl dig senast den 4 maj 2018, via webbformuläret eller per e‑post till Lina Groth.