Industrin bäst på att söka stöd för energikartläggning

Sedan 2015 finns möjligheten för små och medelstora företag att söka finansiellt stöd när de ska göra en energikartläggning. Halvvägs in i ansökningsperioden har industrin utnyttjat stödet i större utsträckning än andra branscher. Energimyndigheten hoppas på en ännu större spridning av stödet som går att söka fram till den 20 maj 2020.

Vid årsskiftet 2017/2018 hade totalt 469 företag beviljats stöd. Av dessa har 184 hunnit få sitt stöd utbetalt och delat på 5,5 miljoner kronor. Stödet vänder sig till alla branscher men industrin står för den största delen av de sökande med cirka 45 procent av ansökningarna, och fastighetsverksamhet på andra plats med 26 procent.

– Industrin är en sektor som använder stora mängder energi så det är positivt att de fortsätter energieffektivisera. Men vi vill gärna se sökande från fler branscher, vi ser att det kommer men vi vill gärna ha en ännu större spridning, säger Lara Kruse, handläggare på Energimyndigheten.

Fördelning av beviljade ansökningar per bransch

Samverkansparter bidrar till mängden ansökningar

En stor andel av ansökningarna bidrar andra projekt på Energimyndigheten med. Till exempel anordnas nätverk för företag i projektet Nätverk för energieffektivisering. Företagen som ingår i dessa nätverk står för över hälften av alla ansökningar. Företag får också information och stöd med att ansöka via samtliga 15 energikontor i Sverige vilket bidragit till en stor andel ansökningar.

– Våra samverkansparter gör ett bra jobb med att få företag att söka stödet, men vi önskar så klart att fler företag tar chansen att söka men också att de tar hjälp av energikontoren nu när det är lättare än någonsin att få hjälp med att ansöka, säger Lara.

Antal beviljade ansökningar per län

Hur stor blir energibesparingen?

De 184 företag som kommit så långt att de fått resultaten av sina energikartläggningar, anger vilka åtgärder de planerar att göra och hur stor energibesparingen beräknas bli. Dessa siffror visar på att de tillsammans skulle minska sin energianvändning med 57 GWh per år, eller i snitt 12% per företag.

– Det är viktigt att komma ihåg att energieffektivisering inte bara handla om energibesparing utan det kan medföra andra positiva effekter som bättre arbetsmiljö och nöjdare kunder, avslutar Lara.

Om stöd för energikartläggning