Information om annulleringen för 2017

Den 3 april 2018 annulleras elcertifikat för 2017. Energimyndigheten och Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE, publicerar resultat av årets annullering på respketive webbplats klockan 16:00.

Strax efter att annulleringen publicerats den 3 april, kommer statistiken vara offentligt tillgänglig i Cesar och Statnetts kontoföringssystem NECS. Den 10 april 2018 kommer Energimyndigheten och NVE att publicera detaljerad information och analys knutet till annulleringen.

Du kan prenumerera på elcertifikatnyheter från Energimydnigheten genom att anmäla dig här.