Inkomna synpunkter inför Kontrollstation 2019

Energimyndigheten har efterfrågat inspel på myndighetens uppdrag Kontrollstation 2019 för elcertifikat. Olika aktörer har kunnat delge vad som är viktigt för myndigheten att ta med i bedömningar och analyser inom uppdraget.

Sista datum för att skicka in synpunkter var den 1 mars 2018.

Energimyndigheten har mottagit synpunkter från ett flertal aktörer och synpunkterna finns nu tillgängliga att läsa på Energimyndighetens webbsida för Kontrollstation 2019.

Motsvarande myndighet i Norge, NVE, har mottagit inspel angående sitt sammanhängande uppdrag som finns att läsa på deras webbsida