Innovativa bolag får framgång tack vare vår affärsutveckling

Innovativa affärsidéer riskerar att gå under i någon av "dödens två dalar". Som ett led i att bidra till ett hållbart energisystem ger Energimyndigheten ekonomiskt stöd till företag med potential att kommersialisera svensk forskning och energiteknik. Under 2017 börsnoterades rekordmånga av bolagen.

I en treminuters film berättar Binella Vannesjö hur Energimyndigheten stöttar bolagen genom det som brukar beskrivas som "dödens två dalar" för innovationer. Det handlar om kapital för att utveckla tidiga innovationer, och resurser för pilotinstallationer eller tester för att visa att produkten fungerar.

Acosense, Chromogenics, Mantex, Enrad och Climeon börsnoterades alla under 2017. I filmen beskrivs hur företaget Climeon har byggt en slags "kemisk motor" som omvandlar varmvatten eller restvärme till el. Deras metod har en betydligt bättre verkningsgrad än andra befintliga kommersiella metoder.

Filmen ingår i Året 2017, där det finns ytterligare ett antal berättelser om resultat och nyheter från Energimyndighetens arbete under förra året.