Intyg om personuppgifter i unionsregistret

Enligt artikel 25.1 i registerförordningen ska alla kontoinnehavare varje år bekräfta till sin nationella administratör att alla uppgifter kopplade till konto(n) fortfarande är fullständiga, aktuella, tillförlitliga och sanningsenliga.

Energimyndigheten i sin roll som nationell administratör enligt registerförordningen begär att ni intygar era registrerade kontouppgifters riktighet. Vänligen kontrollera att alla de uppgifter ni har i registret enligt listan nedan stämmer.
 
Om uppgifterna är korrekta så bekräftas det genom att du som ombud inte behöver göra något mer, utan "den som tiger samtycker". Skulle uppgifterna inte vara korrekta så ber vi er att påbörja arbetet med att korrigera det som är fel, behöver uppdateras eller saknas.
 
Ändringar måste vara genomförda senast 31 december varje år.
 
Intyg om personuppgifter