Island satsar 670 miljoner kronor på svensk energiinnovation

I samband med EU-och handelsminister Ann Linde besök på Island 26 till 27 juni, så invigde hon ett innovativt geotermiskt värmekraftverk som svenska Climeon har levererat.

Thomas Öström, vd Climeon, demonstrerar Heat Power modul  på Island. Foto: Mikael Fjällström

Det innovativa geotermiska värmekraftverket i Fludir är ett samarbete mellan svenska företaget Climeon och isländska Varmaorka.

Climeon är ett av många spännande innovativa bolag som Energimyndigheten stöttat från forskning, affärsutveckling till internationalisering. Climeons affärsidé bidrar till att både öka andelen förnybar energi och att använda den befintliga energin mer effektivt.

Genom sin unika och patenterade lösning Heat Power, som producerar el från lågtempererad värme, kan Climeon både utnyttja spillvärmen från råvaruindustrier, stora fartygsmotorer och dessutom producera förnybar el från jordskorpans värme, så kallad Geotermisk värmekraft.

- Under 2017 tog försäljningen verkligen fart. Då beställde bland andra Island 100 av våra Heat Power-anläggningar för geotermisk värmekraft – en order på 300 miljoner kronor. Denna har nu utökats till att totalt omfatta 670 miljoner SEK, säger Thomas Öström, vd för Climeon.

Den största framtida potentialen ser Climeon i möjligheten att producera geotermisk värmekraft, vilket från början var mer tänkt som en framtida satsning. Men nu har marknaden tagit fart på allvar i och med den stora Islandsordern samt efterföljande ordrar i USA, Tyskland och Canada. Geotermisk värmekraft kan liknas vid bergvärme men tas från större djup och därigenom högre temperaturer. Av denna värmeenergi produceras grön el.

-För att nå visionen om ett hållbart energisystem så är det helt avgörande att bolagen vi finansierat kommer ut på marknaden, det är vad vårt uppdrag går ut på. Vi är glada över den utveckling som sker i bolaget och den order som de fått. Att konvertera låggradig värmde till el är väldigt relevant i förhållande till omställningen mot 100 procent förnybart och mot ett mer decentraliserat energisystem, säger Charlotte Lejon, enhetschef på Energimyndigheten.