Khashoggis effekt på oljemarknaden

I en fördjupad lägesbild analyserar vi Khashoggi-affären och dess geopolitiska följder och effekter på oljemarknaden. Omvärldens påtryckningar om eventuella sanktioner kan påverka Saudiarabiens oljeleveranser till övriga länder. Läs Energimyndighetens marknadsbrev som publiceras varannan onsdag.

Jamal Kashoggi var en saudisk medborgare som var bosatt i USA där han verkade som journalist på Washington Post. Enligt Turkiet ska Khashoggi ha mördats inne på det saudiska konsulatet i Istanbul för några veckor sedan. Händelsen har försämrat och försvårat relationerna mellan Saudiarabien och Turkiet, samt mellan Saudiarabien och USA. Flera andra länder och företag kräver nu att Saudiarabien lämnar en rimlig förklaring till vad som har hänt Khashoggi.

Saudiarabien är världens största oljeexportör och står för cirka en tiondel av världens handlade olja. Emot tidigare praxis har Saudiarabien efter påtryckningar från omvärlden i Khashoggi-affären antytt att eventuella sanktioner mot kungadömet kan påverka landets oljeleveranser till omvärlden, något som skulle leda till stigande oljepriser och kunna hämma den ekonomiska tillväxten.

Marknadsbrevet

Analysavdelningen vid Energimyndigheten bevakar hela tiden läget på olje- och naturgasmarknaden. I syfte att utvärdera bränslebyten från naturgas till kol i Europa, bevakas också kolmarknaden samt marknaden för utsläppsrätter. Varannan onsdag publiceras sammanfattande lägesrapporter

Läs den fördjupade lägesbilden i sin helhet i marknadsbrevet Läget på de globala energimarknaderna.