Kortare ansökningstid i 2019-års utlysning inom Nätverket för vindbruk

I januari 2019 planerar Energimyndigheten att öppna den årliga utlysningen inom Nätverket för vindbruk. Projekt kan som längst pågå till mars 2020. För att möjliggöra ett års projekttid, förkortas utlysningstiden med en månad till 11 februari 2019.

Utlysningens inriktning

Inriktningen för den kommande utlysningen inom Nätverket för vindbruk kommer att vara "vägar mot en resurseffektiv utbyggnad av vindkraft baserad på nätverkets erfarenheter". Särskilt fokus kommer att sättas på projekt som är inriktade på att främja dialogen kring vindkraftens lokala förankring, samt samverkansprojekt för att skapa dialog och stärka samarbetet mellan olika intressen såväl regionalt som nationellt.

Denna utlysning omfattar cirka 4 miljoner kronor och vänder sig till offentliga organisationer samt ideella föreningar och intresseorganisationer.

Mer information kommer inom kort under utlysningar på Energimyndighetens webbplats.

Om Nätverket för vindbruk

Nätverket för vindbruk bedrivs på uppdrag av regeringen och har till uppgift att bidra till omställningen till ett 100 procent förnybart energisystem. Det gör nätverket genom att sprida kunskap om vindkraft och verka för en väl förankrad och väl lokaliserad utbyggnad av vindkraft, som även genererar mervärde lokalt.