Kurs i säkerhet inom industriella informations- och styrsystem

Energimyndigheten erbjuder två kurstillfällen i samarbete med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Livsmedelsverket och Transportstyrelsen. Kursen är praktiskt inriktad och vänder sig till automationsingenjörer, operatörer, processingenjörer, utvecklingsingenjörer och underhållspersonal.

Den grundläggande kursen Säkerhet i industriella informations- och styrsystem (SI3S) syftar till att höja medvetenheten om vikten av att arbeta systematiskt med säkerhetsfrågor inom informations- och styrsystem. Kursen genomförs av Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, och har tidigare genomförts under namnet SIK – Säkerhet i industriella kontrollsystem.

Datum: 14 -15 och 20-21 november 2018.
Plats: FOI, Olaus Magnus väg 42, Linköping.
Anmälan: Senast 8 oktober 2018.

Klicka här för anmälan och mer information om kursen.

 

Kursinnehåll

Kursen omfattar två heldagar och innehåller såväl föreläsningar som praktiska demonstrationer och övningar. Under kursen kommer bland annat följande frågor att behandlas:

  • Vad innebär säkerhet i industriella informations- och styrsystem?
  • Vilka typer av sårbarheter finns i programmerbar elektronik?
  • Vilka typer av IT-incidenter har uppmärksammats inom informations- och styrsystem?
  • Hur kan man skydda sig mot angrepp av skadlig kod?