Kvartalsrapport om elcertifikatsmarknaden publiceras måndag 19 november

Energimyndigheten och NVE (Norges Vassdrags- og Energidirektorat) publicerar kvartalsrapport nr 3 för 2018 om elcertifikatsmarknaden måndag 19 november klockan 13:00.

Rapporten är en statusrapport för elcertifikatsmarknaden och innehåller bland annat information om godkända anläggningar, elcertifikatsberättigad elproduktion, tilldelning av elcertifikat, projekt under konstruktion, kvotpliktig elanvändning och prisutveckling.

I samband med kvartalsrapporten kommer Energimyndigheten även publicera en ny lista med planerade projekt som nu uppdateras kvartalsvis, och med vissa nya funktioner för att öka användarvänligheten.

Kvartalsrapporten och listan på planerade projekt kommer att finnas tillgänglig för nedladdning på vår webbsida för marknadsstatistik.