Kvartalsrapport om elcertifikatsmarknaden publiceras måndag 20 augusti

Energimyndigheten och NVE (Norges Vassdrags- og Energidirektorat) publicerar kvartalsrapport nr 2 för 2018 om elcertifikatsmarknaden måndag 20 augusti klockan 13:00.

Rapporten är en statusrapport för elcertifikatsmarknaden och innehåller bland annat information om godkända anläggningar, elcertifikatsberättigad elproduktion, tilldelning av elcertifikat, projekt under konstruktion, kvotpliktig elanvändning och prisutveckling.

Kvartalsrapporten kommer att finnas tillgänglig för nedladdning på vår webbsida för marknadsstatistik.