Kvartalsrapport om elcertifikatsmarknaden publiceras på måndag

Energimyndigheten och NVE (Norges Vassdrags- og Energidirektorat) publicerar kvartalsrapport nr 4 för 2017 om elcertifikatsmarknaden på måndag, den 19 februari klockan 13:00.

Rapporten är en statusrapport för elcertifikatsmarknaden och innehåller nyckeltal för hur marknaden ser ut just nu, med bland annat en summering av godkänd normalårsproduktion, behållning av elcertifikat, prisnivåer och utfärdade elcertifikat 2017.

Kvartalsrapporten kommer att finnas tillgänglig för nedladdning på vår webbsida för marknadsstatistik.