Kvartalsrapport om elcertifikatsmarknaden publiceras tisdag 22 maj

Energimyndigheten och NVE (Norges Vassdrags- og Energidirektorat) publicerar kvartalsrapport nr 1 för 2018 om elcertifikatsmarknaden tisdag 22 maj klockan 13:00.

Rapporten är en statusrapport för elcertifikatsmarknaden och innehåller nyckeltal för hur marknaden ser ut just nu, med bland annat en summering av godkänd normalårsproduktion, behållning av elcertifikat, prisnivåer och utfärdade elcertifikat 2018.

Kvartalsrapporten kommer att finnas tillgänglig för nedladdning på vår webbsida för marknadsstatistik.

Kvartalsrapporten publiceras några dagar senare än normalt som följd av allmänna helgdagar i Norge.