Labbtest av robotdammsugare

Energimyndigheten har testat robotdammsugare i labbmiljö för att bland annat mäta energianvändning, hur bra dammsugarna suger upp damm och hur lång drifttid robotdammsugarna har med fulladdat batteri.

Idag har robotdammsugare inget krav på energimärkning såsom vanliga dammsugare och har därmed inget krav på vare sig energianvändning eller dammupptagning. Energimyndigheten har därför testat robotdammsugare i labbmiljö för att bland annat mäta energianvändningen, hur bra dammsugarna suger upp damm och hur lång drifttid dammsugarna har med ett fulladdat batteri.

Testet visar på stora skillnader i energianvändning mellan de testade modellerna, men det är ändå svårt att dra någon slutsats om vilken modell som är mest energieffektiv eller huruvida robotdammsugare är bättre eller sämre än vanliga dammsugare ur energianvändningssynpunkt.

Den årliga energianvändningen för robotdammsugarna beror bland annat på storleken på golvytan och hur ofta och länge man dammsuger. Energimärkningen för vanliga dammsugare är beräknad på att man dammsuger i nästan en timme per vecka.

– Robotdammsugare och vanliga dammsugare används på olika sätt. Robotdammsugaren kan städa golvet när du inte är hemma eller vill göra annat, men det behövs ändå ha en vanlig dammsugare för att kunna dammsuga till exempel i soffan eller i trappor där robotdammsugaren inte kommer åt, berättar Pernilla Lantz som ansvarar för testet vid Energimyndighetens Testlab.

Skillnader i drifttider gör ingen större skillnad

Drifttiden med fulladdat batteri varierar från 50 minuter upp till närmare två timmar mellan de testade robotdammsugarna.

– Det är inte så enkelt att lång drifttid är bättre än kort. Det finns dammsugare med kort drifttid som tar upp dammet bättre, berättar Pernilla Lantz.

Sämre dammupptagning än vanliga dammsugare

De testade robotdammsugarna klarar att ta bort 91 till 97 procent av dammet på hårt golv. Som jämförelse är kravet för vanliga dammsugare att de måste ta bort minst 98 procent av dammet för att få säljas på den europeiska marknaden. Robotdammsugare har inga motsvarande krav på dammupptagning.

Som för vanliga dammsugare är det är tuffare för robotdammsugarna att ta upp damm från en mjuk matta och här är skillnaderna större mellan de testade robotdammsugarna, från 61 procent till 93 procent.