Månadsrapport om biobränslemarknaderna återupptas

Energimyndighetens månadsrapport som beskriver biobränslemarknaderna har varit vilande sedan i maj 2017 men nu startar arbetet igen. Nystarten inleds nu med en promemoria som beskriver biodrivmedelsmarknaden i nuläget.

Energimyndigheten planerar att fasta biobränslen ska inkluderas i månadsrapporterna under 2018.

Promemorian finns för nedladdning under rubriken Dokument.