Marknadskontroll av däck visar bättre resultat än väntat

Sedan 2016 har ett EU-projekt med marknadskontroll av däck för personbilar pågått. I Sverige har cirka 1 070 däck granskats och 800 har klarat sig utan anmärkning. De flesta brister har inte rört däckens prestanda utan handlat om att energimärkningen på olika sätt saknats i butikerna.

EU-projekt MSTyr 15 som nu är avslutat har pågått sedan 2016 och är ett EU-gemensamt projekt för marknadskontroll av personbilsdäck. Projektet utförs av respektive lands marknadskontrollmyndighet och för Sveriges del är det Energimyndigheten som ansvarat.

Syftet med kontrollerna hos återförsäljare har varit att säkerställa att däck som säljs i fysisk butik eller via webbutik har rätt energimärkning. Av de totalt 1 070 däckkontrollerna har 200 varit på däck som säljs online. I de svenska kontrollerna fick majoriteten av däcken godkänt, men Energimyndigheten hittade också en del brister.

– De vanligaste bristerna har antingen varit att däcken haft felaktig eller helt saknat energimärkning, eller så fattades nödvändig information på kvittot till kunden, säger Anders Hallberg som är ansvarig projektledare på Energimyndigheten.

Totalt har Energimyndigheten öppnat 63 ärenden för att komma till rätta med fel och avvikelser hos återförsäljare i butik och även några på webben. Det har rört sig om både enskilda återförsäljare men även stora kedjor. Av ärendena är i dagsläget 26 redan avslutade.

Labbtester överraskade

En viktig del av projektet var också att prova däcken i labb för att se om de lever upp till egenskaperna som står på energimärkningen.

– Vi skickade in tre olika vinterdäck och åtta olika sommardäck till vårt laboratorium. Av totalt 11 provade däck blev fyra underkända gällande rullmotstånd medan alla klarade kravet på våtgrepp, säger Anders Hallberg på Energimyndigheten.

Av alla provade däck har cirka 100 även genomgått en dokumentkontroll. Det innebär att tillverkaren ska kunna visa provningsrapporter eller liknande som styrker att värdet på energimärkningsetiketten motsvarar verkligheten. Energimyndigheten har begärt in underlag från 14 olika tillverkare av däck eller importörer som finns på den svenska marknaden. Kontrollerna pågår ännu och resultatet beräknas komma under hösten.

Energimärkningen har gett effekt

Majoriteten av däcken som har kontrollerats har haft energimärkningsklass A till C när det gäller våtgrepp och C respektive E när det gäller bränsleeffektivitet. När energimärkningen började att gälla i november 2012 låg däckens värden gällande bränsleeffektivitet och våtgrepp på den nedre delen av skalan det vill säga E, F eller G.

– Att vi ser fler antal däck i den övre delen av skalan visar på att energimärkningen är ett kraftfullt verktyg att få fram mer energieffektiva produkter, i det här fallet mer energieffektiva däck, säger Anders Hallberg på Energimyndigheten

Mer om MSTyr15

Syftet med MSTyr15 är att kontrollera så att de däck som sätts på marknaden har rätt energimärkning och målet har varit att granska 15 000 däck inom EU. I Sverige har det inneburit att 1 070 däck har kontrollerats hos slumpvis utvalda däckåterförsäljare för att säkerställa rätt energimärkning, i labbmiljö för att testa däckens egenskaper, och hos tillverkare eller importörer för att se över dokumentationen om däcken.

Totalt har 14 medlemsstater och Turkiet varit med i projektet. Projektbudgeten har varit 2 miljoner Euro vilket motsvarar cirka 20 miljoner kronor och har finansierats av EU.

Läs mer om MSTyr15 här.

Vid frågor, kontakta:

Anders Hallberg, Energimyndigheten
Epost: anders.h...@energimyndigheten.se
Tel: 016-544 2113