Myndigheter inför klimatindex för bilar

För att göra det enklare för konsumenter att välja en så klimatmässigt bra bil som möjligt inför Konsumentverket och Energimyndigheten ett klimatindex i den uppgraderade tjänsten bilsvar.se.

I dag är alla bilmodeller på marknaden testkörda i ett laboratorium för att mäta bilarnas bränsleförbrukning och avgasutsläpp. Vid de här testerna används en standardiserad körcykel och ett standardiserat referensbränsle till bilen. Men labbtesterna säger inte hela sanningen om bilarnas verkliga förbrukning och utsläpp ute på gatan. En av anledningarna till det är att utvecklingen på bränslesidan går framåt hela tiden.

Mängden inblandning av förnybart innehåll ökar i den bensin och diesel som finns i pumpen på många bensinstationer idag jämfört med förr. Diesel blandas med förnybart framställd diesel från tallolja och rapsolja, bensin med etanol för att nämna några exempel.

– Andelen förnybart i drivmedel ökar för varje år och det tas nu hänsyn till i klimatindex. Vi tar även hänsyn till hela livscykeln i beräkningarna, säger Marianne Pettersson på Energimyndigheten.

Drivmedelsleverantörerna måste varje år redovisa innehållet i deras drivmedel under året och dess klimatpåverkan. Med hjälp av genomsnittliga värden för föregående år har myndigheterna räknat ut hur bilens klimatpåverkan ser ut i vardagsbruk i förhållande till alla andra bilar på marknaden. Den bil som har absolut minst klimatpåverkan per hundra kilometer får värdet hundra och de med mest påverkan får värdet noll.

För att alla bilar ska kunna jämföras med varandra beräknas även klimatindex för bilar som drivs med el, både rena elbilar och laddhybrider. Här sker utsläppen av koldioxid även vid produktionen av el och klimatpåverkan sker då även på andra sidan vägguttaget, så att säga.

Laddhybriderna beräknas schablonmässigt med en drift som är 50% på el och 50% bensin eller diesel då en mycket stor mängd av "vardagskörningen" med bilar är korta sträckor och möjligheten till att köra på el är större än vid längre körningar.

– Det är svårt att vara en klimatsmart konsument i dag, inte minst när det gäller att köpa bil. Med klimatindex vill vi göra det enklare att välja en så bra bil som möjligt ur klimathänseende, säger Torbjörn Noaksson, projektledare för bilsvar.se i ett pressmeddelande från Konsumentverket.

Alla bilar har fått sitt klimatindex utifrån det bränsle som angivits som primärt bränsle vid certifieringens testkörning. Klimatindexberäkningen kommer att räknas om varje år när alla drivmedelsleverantörer har redovisat till Energimyndigheten vad deras "pumpbränslen" innehåller och vilken klimatpåverkan de har.

Mer om klimatindex och möjligheten att jämföra bilar på Bilsvar.se

Klimatindex ska ses som en fingervisning om hur just en enskild bil placerar sig på stegen jämfört med andra bilar om du skulle köpa den bilen just nu och tanka den med drivmedlet som finns på marknaden.

Bilsvar är ett samarbete mellan Konsumentverket och Energimyndigheten. Naturvårdsverket och Transportstyrelsen har bistått vid framtagandet.

Vid frågor, kontakta:

Torbjörn Noaksson, projektledare Konsumentverket (om bilsvar.se och klimatindexberäkningarna)
Telefon: 054-19 41 09

Marianne Pettersson, handläggare analysavdelningen Energimyndigheten (om bränslemätningarna)
Telefon: 073-660 20 29