Naturvårdsverket är tillståndsmyndighet från 1 januari 2018

Från och med 1 januari 2018 ska ansökan om tillstånd och anmälan om ändring av övervakningsplan lämnas till Naturvårdsverket och detta görs via ETS-portalen.