Nu lanserar vi två nya utbildningar

Energimyndigheten fortsätter att satsa på att öka kommersialiseringen av energiinnovationer, nu genom att erbjuda ytterligare två utbildningar. De nya utbildningarna har inriktningen Sälj och marknad samt Industrialisering och skalbarhet. Sista anmälningsdag till kursen Sälj och marknad är 1 oktober.

Först ut i höst är utbildningen Sälj och marknad. Syftet med satsningen är att ge innovativa bolag med energilösningar rätt stöd i att hitta strategier och handgripliga verktyg innan och under lansering av sin energilösning.

–Just sälj och marknad är ett område där bolagen behöver stöd som mest. Många bolag har bra och unika lösningar men landar inte i en affär. Arbetet med sälj och marknad börjar från dag ett och det är just det vi vill lyfta, vilka strategier behöver man tänka på som entreprenör och hur går man från ord till konkret handling för nå sina kunder och få till en affär, säger Sasan Shaba, portföljansvarig på Energimyndigheten.

Utbildningens inriktning

Sälj och marknad är en utbildning som är inriktad på marknadsföring och försäljning. Upplägget är en genomgång av grunderna i hur en marknad bearbetas:

  • Paketering, varumärke och storytelling
  • Kundvärde och affärsmodell
  • Kanalstrategi och verktyg för tillväxt
  • Export – när, var, hur

Tidigare utbildningar

Under våren 2018 lanserades de två första utbildningarna, IPR och Affärsmodeller. Båda utbildningarna blev mycket lyckade med över 30 företag som deltog på båda utbildningar samt affärsutvecklingsstödet på 10 timmar/bolag som erbjöds inom ramen för respektive utbildning.