Nu skärps energikraven för belysning, bildskärmar samt kylar och frysar

Under december röstade EU igenom reviderade ekodesignförordningar för belysning, bildskärmar samt kylar och frysar. Nu skärps inte bara kraven på produkternas högsta tillåtna energianvändning. Dessutom införs nya krav på resurseffektivitet som ska underlätta produkternas reparerbarhet, återanvändning och återvinning.

Under december och början av 2019 pågår en rad EU-omröstningar om nya eller reviderade ekodesignförordningar för ett tiotal produktgrupper. Först ut under december var belysning, bildskärmar samt kylar och frysar, vars förordningar röstades igenom under denna och förra veckan.

De nya förordningarna kommer att publiceras under våren 2019 men kraven börjar gälla först under 2021. Gemensamt för alla produkter är att de förutom skärpta krav gällande energiprestanda också får nya krav på resurseffektivitet.

–De nya kraven kommer att göra det lättare att reparera produkter, bland annat genom att säkerställa att det finns tillgängliga reservdelar som kan levereras snabbt. Dessutom ställer man nu krav på att produkterna ska vara lättare att återvinna. Tillsammans bidrar de nya kraven till att främja en mer cirkulär ekonomi, säger Lovisa Blomqvist på Energimyndigheten.

I samband med revideringen ändras även energimärkningen för samma produkter. Från år 2021 kommer den nuvarande märkningen med A+++ till G att ersättas av skalan A till G. Att man behöver sänka skalan beror på att produkter blivit allt mer energieffektiva.

–Detta visar på effekten av att ställa krav på energieffektivitet och kombinera det med energimärkningen. Även om våra produkter har blivit mycket mer energieffektiva de senaste åren så finns det fortfarande en stor potential till ytterligare effektivisering, säger Carlos Lopes på Energimyndigheten.

Under januari 2019 kommer följande produkter också att få nya eller skärpta krav.  

  • Hushållstvätt
  • Hushållsdisk      
  • Transformatorer
  • Externa nätaggregat
  • Elektriska motorer
  • Svetsmaskiner
  • Kyl och frys för handel 

Här hittar du datumen för när respektive produktgrupp ska röstas igenom.

TV och bildskärmar

TV-apparater har tidigare haft både ekodesign- och energimärkningskrav men nu gäller kraven även för dataskärmar.

–Det är glädjande att kraven börjar gälla alla slags bildskärmar. Dagens skärmar liknar varandra allt mer vad gäller hur man använder, reparerar och återvinner dem, säger Johanna Whitlock på Energimyndigheten.

Här hittar du mer information om TV och bildskärmar.

Kylar och frysar

De skärpta kraven för kylar och frysar innebär att fler produkter nu kommer att omfattas av förorordningen. Precis som för övriga produkter tillkommer också krav på resurseffektivitet.

–De nya kraven tar bättre hänsyn till att kylar och frysar har olika fack för olika temperaturer som ger längre hållbarhet till maten. Nu blir det också lättare för konsumenten att få information om vilken kombination av inredning som är mest energieffektiv, och om var i kylskåpet vissa livsmedel bör förvaras, säger Emma Olsson på Energimyndigheten.

Läs mer om kyl- och frysprodukter här.

Belysning

Belysning var en av de första produktgrupperna som fick ekodesignkrav, vilket bland annat lett till att glöd- och halogenlampor nästan är helt utfasade. Sammantaget har kraven lett till en ökad användning av framför allt effektivare LED-belysning som i sin tur bidragit till stora energibesparingar.

–De reviderade kraven förstärker denna trend, vilket innebär ännu större energibesparingar, mindre kvicksilveranvändning samt ökade möjligheter för de smarta belysningslösningar som LED-belysning möjliggör, säger Peter Bennich på Energimyndigheten.

Liksom för övriga produkter ställs nya krav på möjligheter till reparerbarhet och återvinning. Läs mer om belysning här.

Mer om ekodesign

Ekodesigndirektivet sätter minimikrav på energi- och miljöprestanda hos energirelaterade produkter och förbjuder de mest energi- och resurskrävande produkterna från att sättas på marknaden. Ekodesigndirektivet trädde i kraft år 2005 och implementerades i Sverige som lag år 2008.

I takt med att den tekniska utvecklingen går framåt och att omvärlden förändras behöver produktförordningarna uppdateras. För att fortsätta att stimulera tillverkare att ta fram energi- och resurseffektiva produkter tillkommer ständigt nya produkter till lagstiftningen samtidigt som de befintliga kraven skärps.

Under de senaste åren har krav gällande resurseffektivitet börjat implementeras vilket ska underlätta produkters återanvändning, reparerbarhet och återvinning, samt öka den tekniska livslängden. Läs mer om ekodesigndirektivet här.