Ny föreskrift om reduktionsplikt

Från den 1 juli 2018 gäller det nya regelverket om reduktionsplikt. Energimyndigheten har tagit fram en ny föreskrift STEMFS (2018:02) om reduktion av växthusgasutsläpp genom inblandning av biodrivmedel i bensin och dieselbränslen.

Reduktionsplikten innebär en skyldighet för berörda företag att minska växthusgasutsläppen från bensin och dieselbränslen genom inblandning av biodrivmedel. Inledningsvis är kravet att utsläppen ska minska med 2,6 procent för bensin respektive 19,3 procent för diesel. Det långsiktiga målet är att växthusgasutsläppen från bensin och diesel genom inblandning av biodrivmedel ska minska med 40 procent till 2030.

För dig som berörs av reglerna

Den som är skattskyldig för bensin eller dieselbränsle som innehåller högst 98 procent biodrivmedel har reduktionsplikt. Anmälan om reduktionsplikt ska ske senast två veckor efter att reduktionsplikten började gälla.

Anmälan görs enklast via e-post till hb...@energimyndigheten.se och ska innehålla information om

  • vilket eller vilka drivmedel reduktionsplikten omfattar,
  • tidpunkt när reduktionsplikten börjar gälla, och
  • namn och kontaktuppgifter till den leverantör som har reduktionsplikt.

Den som har reduktionsplikt ska senast den 1 april varje år redovisa i vilken utsträckning och hur reduktionsplikten har uppfyllts under det föregående kalenderåret.

Bakgrund till reduktionsplikten

Reduktionsplikten har införts genom lagen (2017:1201) och förordningen (2018:195) om reduktion av växthusgasutsläpp genom inblandning av biodrivmedel i bensin och dieselbränslen. Den 2 maj 2018 beslutade Energimyndigheten om en ny föreskrift STEMFS 2018:2 om reduktion av växthusgasutsläpp genom inblandning av biodrivmedel i bensin och dieselbränslen.

Klicka här för att komma till våra föreskrifter.