Ny forskningssatsning på vindkraft och ren

Två nya forskningsprojekt om ren och vindkraft inom Vindval-programmet har beviljats stöd på sammanlagt närmare sex miljoner kronor av Energimyndigheten. Syftet med studierna är att öka kunskapen om hur vindkraft kan påverka domesticerad ren i vinterbetesland.

Den information som tas fram ska kunna användas för att minimera negativa effekter av en storskalig vindkraftsutbyggnad.

Det ena projektet kommer att drivas av Anna Skarin vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. Det andra projektet leds av Jonathan Colman, universitetet i Oslo. Områden i såväl Sverige som i Norge kommer att studeras, bland annat runt vindkraftparkerna Stor-Rotliden och Gabrielsberget i Vilhelmina Norra Samebyar, som har studerats i tidigare projekt.

De två projekten ska samarbeta och de kommer att pågå fram till 31 december 2020.