Ny kapitalmarknadsdag inom Greentech och hållbarhet

Den 14 februari 2019 anordnas för första gången Sweden Sustaintech Venture Day, en kapitalmarknadsdag för bolag inom Greentech och hållbarhetssektorn. Energimyndigheten tillsammans med affärsinkubatorn Sting, Stockholms stad, Grön Bostad och Cleantech Scandinavia arrangerar eventet.

Målsättningen med Sweden Sustaintech Venture Day är att matcha bolag som har en omsättning på över 10 miljoner med intressanta investerare. Bolagen ska även kunna tillhandahålla en färdig produkt eller tjänst om är skalbar, samt bidrar till en avsevärd minskning av CO2 utsläpp alternativt bevarande av naturresurser.

– Vi vill skapa en kapitalmarknadsdag med syfte att attrahera riskkapital från alla typer av investerare, alltifrån affärsänglar till fonder och riskkapitalbolag. Detta för att sektorn ska kunna växa på samma villkor som andra tech-bolag på den svenska marknaden. Vi ser en mognad av marknaden, samt en ökad efterfrågan och utbud av intressanta bolag som erbjuder tekniska lösningar för en mer hållbar framtid, säger Boel Swartling, projektledare för Sweden Sustaintech Venture Day.

Stark tillväxt

Greentech – och hållbarhetsektorn är i stark tillväxt och enligt rapporten ”Nordic Cleantech Dealflow Report 2017” har cleantech-investeringarna i Sverige ökat till rekordnivåer, från 75 miljoner euro 2015 till 340 miljoner euro 2017, där större delen av kapitalet kommer från den privata sektorn.

– Vi på Energimyndigheten arbetar för ett hållbart energisystem som är tryggt, konkurrenskraftigt och har låg negativ påverkan på hälsan, miljön och klimatet. Sverige är helt klart den största investeringsmarknaden för cleantech-investeringar i Norden och det är också här som den största tillväxten sker. Att anordna Sveriges första kapitalmarknadsdag riktad mot Greentech och hållbarhetssektorn känns därmed som ett naturligt steg i vårt arbete, säger Sasan Shaba, affärsutvecklare på Energimyndigheten. 

Kapitalmarknadsdagen

Ett antal entreprenörer, verksamma inom sektorn, kommer att tala under dagen och dela med sig av sin syn på sektorns tillväx- och investeringsmöjligheter, samt vilka framgångsfaktorerna för investeringar inom Greentech och hållbarhetsektorn är.

Sustaintech Venture Day äger rum den 14 februari på Clarion Hotel Sign i Stockholm. För mer information om kapitalmarknadsdagen besök Sweden Sustaintech Venture Day hemsida.