Ny och obligatorisk databas för energimärkta produkter

Från 1 januari 2019 ska alla produkter med energimärkning registreras i en ny databas. Databasen som kallas för EPREL (European Registry for Energy Labelling) är EU-gemensam och obligatorisk för alla medlemsländer.

Det är tillverkare och importörer av energimärkta produkter som ansvarar för att lägga in informationen EPREL och informationen ska registreras innan dess att produkterna sätts på marknaden. Databasen kommer att öppna i mitten av december i år men informationen kommer inte att bli offentlig förrän i april 2019.

Efter den 1 januari 2019 måste alla nya modeller först läggas in i databasen innan de släpps ut på marknaden. Produkter som redan finns på marknaden ska läggas in i databasen senast 30 juni 2019.

Några viktiga datum för tillverkare och importörer

  • 1 januari 2019: Alla nya modeller vars enheter sätts på marknaden efter 1 januari 2019 måste först registreras i databasen.
  • April 2019: Informationen i databasen blir synlig för marknadskontrollmyndigheter och konsumenter.
  • 30 juni 2019: Innan detta datum ska alla modeller vars enheter sattes på marknaden mellan 1 augusti 2017 och 31 december 2019 registreras i databasen.
  • 1 augusti 2017: Modeller vars enheter sattes på marknaden innan 1 augusti 2017 kan registreras i databasen från och med 1 januari 2019. Detta är dock helt frivilligt.  

Lär dig mer om EPREL på bara 5 minuter – se filmen

Mer information

Här hittar du mer information, användbara länkar samt frågor och svar om EPREL.  

En databas, flera fördelar

Med databasen på plats blir det enklare för konsumenter att hitta och jämföra energimärkta produkter. Återförsäljare som behöver en ny energimärkningsetikett eller ett nytt produktblad kommer kunna ladda ned eller skriva ut dessa direkt från databasen.

För marknadskontrollmyndigheter kommer det bli enklare att utöva effektiv och rättssäker marknadskontroll genom en förbättrad överblick av de produkter som finns på marknaden. På så sätt bidrar EPREL till en rättvis konkurrens mellan leverantörer och att konsumenter får produkter energimärkta på rätt sätt. Leverantörer kommer kunna se när myndigheter laddar ned deras tekniska dokumentation.