Ny omgång av Tysklandsprogrammet med fokus på smarta elnät

Programmet är ett samarbete mellan Energimyndigheten och Tysk-Svenska Handelskammaren för att främja internationaliseringen av svenska cleantech företag med energirelevans på tyska marknaden. Programmet har med framgång pågått i fyra år och nu är det dags för en ny omgång med nya företag. Sista ansökningsdag är 20 mars.

–Vi ser att de företag som deltagit i programmet antigen har etablerat sig framgångsrikt på den tyska marknaden eller hittat nya kunder och partners. Nu satsar vi på tre till sex nya företag som har goda chanser att lyckas i Tyskland som fortfarande söker efter innovativa produkter och tjänster som ska bidra till Energiewende, säger Christopher Waldén, projektledare på Energimyndigheten.

Fokus inom Energiewende, som är det tyska ordet för "energirevolution", ligger fortsatt på energieffektivisering, men även på systemintegration av förnybar energi, det vill säga på överföring och lagring. Samtidigt blir värme och transport nya fokusområden vid sidan om el.

I dessa områden är ett utbyte med innovativa företag från andra marknader mycket välkommen - inte minst med företag från Sverige som anses ha en modern energiprofil.

Verena Adamheit, projektledare hos Tysk-Svenska Handelskammaren, bekräftar de fortsatt goda chanserna för svenska företag på den tyska marknaden:

- Smarta elnät spelar en avgörande roll för en lyckad Energiewende i Tyskland. Innovativa idéer från Sverige speciellt när det gäller systemintegration av förnybar energi, framtida nätstabilitet och ICT* integration välkomnas i Tyskland.

Eftersom fokus denna omgång av Tysklandsprogrammet kommer att ligga på smarta nät så kommer man att samarbeta med Forum för Smarta Elnät.

Vem kan ansöka om att delta i programmet

Företag med verksamhet som omfattar produkter, teknologier eller systemlösningar inom området energieffektivisering och förnybar energi med speciellt fokus på smarta nät.

Huvudkriterierna för att vara med i programmet är:

  • att företaget är redo för export - produkten är prövadatt företaget har kunder i Sverige
  • att företaget är redo att möta efterfrågan på den potentiellt stora tyska marknaden
  • att företaget känner till sin ställning på hemmamarknaden och vet om produktens unika säljargument.

Resultat från tidigare omgång av programmet

Tysklandsprogrammet har framgångsrikt pågått sedan 2014. Mer än 30 företag har deltagit hittills. De har hittat handelspartners och nya kunder samt anställt säljare i Tyskland. Noda, Exeger, Ferroamp, Velove, Eze System, Solelia och Celsicom är bara några exempel.

– Med hjälp av Tysk-Svenska Handelskammaren har vi hittat en återförsäljare i Tyskland så att vi kan börja bearbeta den tyska marknaden omedelbart. Utan deltagandet i Tysklandsprogrammet hade vi inte kommit in på tyska marknaden lika snabbt, så vi kan bara rekommendera deltagandet, säger Stefan Carlsson, vd på Celsicom.

(*ICT = Information and communications technology)