Ny satsning med innovationsmiljöer ska öka kommersialiseringen av energiinnovationer

Nu är åtta samarbetsavtal på plats. Aktörerna kommer under första året få dela på minst 10 miljoner kronor. Denna pilotsatsning med innovationsmiljöerna ska bidra till att fler energiinnovationer blir kommersialiserade och når ut på marknaden.

Energimyndigheten genomför för första gången en pilotsatsning i samarbete med innovationsmiljöer runt om i Sverige i syfte att kraftsamla för att snabba på omställningen av energisystemet. Vägen framåt är att ta tillvara på den innovationskraft som vi har i Sverige och stötta innovationsbolag med att kommersialisera sina energiinnovationer.

– Vi vill skapa fler förutsättningar för företag med energiinnovationer att kunna kommersialisera sina lösningar. En satsning som denna där vi får en tydlig förankring i det regionala och lokala innovationssystemet gör att vi får både en kraftsamling, men också samarbetspartners där vi kan genomföra konkreta insatser för att nya energiinnovationer ska nå marknaden och därmed bidra till omställningen av energisystemet, säger Sasan Shaba, affärsutvecklare på Energimyndigheten.

Mål för satsningen

  • En ökad kommersialisering av forskningsresultat och innovationer med energirelevans
  • Ökad kapitalförsörjning och affärsutveckling i bolag i olika utvecklingsfaser
  • Bygga upp en metodik för lärande, utveckling och uppföljning tillsammans med innovationsmiljöerna som leder till ökad samverkan och kraftsamling kring energi och klimatfrågor
  • Flera ändamålsenliga och konkurrenskraftiga nya lösningar som bidrar till energi- och klimatpolitiska mål.

Hur arbetet ska gå till

Denna satsning startar som pilot på 1 år med ytterligare två år som förlängning. Samarbetet ska leda till få ut fler lösningar med energirelevans på marknaden genom konkret affärsutveckling och insatser av relevans för bolagen.

Bland innovationsmiljöerna och deras samarbetspartners finns en stor bredd på bland annat affärsutveckling av tillväxtbolag, kapitalanskaffning, och forskningskommersialisering.

Pengarna kommer att användas för att stötta innovationsbolagen med affärsutveckling för energiinnovationer. Fokus kommer att ligga på affärsutveckling, utbildningsinsatser i bland annat kommersialisering samt matchning av energiinnovationer med investerare och storbolag.