Ny stängningstid av Cesar på utfärdandedagen

På grund av ökat antal anläggningar i elcertifikatsystemet tar det längre tid att utfärda certifikaten den 15:e varje månad. Cesar kommer därför att påbörja utfärdandet en timme tidigare i fortsättningen, det vill säga att systemet kommer att stängas kl 08.30, och öppna igen som vanligt kl 14.00.

Förändringen träder i kraft från och med juli 2018.

För mer information kan du kontakta oss via e-post eller telefon.