Ny webbutbildning: Lär dig mer om gröna hyresavtal

Genom ett grönt hyresavtal har du som fastighetsägare eller hyresgäst möjlighet att minska energianvändningen och miljöpåverkan i dina lokaler. Energimyndigheten har tagit fram en webbutbildning för alla som vill lära sig mer om gröna hyresavtal.

– Vi tror att det finns ett behov att kunna utveckla lokalhyreskontrakt som ska gynna energibesparingar och uppmuntra till miljövettiga åtgärder, säger Liv Balkmar, biträdande projektledare på Energimyndigheten och drivande i arbetet med att ta fram utbildningen.

Ett grönt hyresavtal tydliggör vilka åtgärder som hyresgäst och hyresvärd kommit överens om för ett medvetet hållbarhetsarbete som båda vinner på. Avtalet beskriver vad som är hyresgästens ansvar, vad som är fastighetsägarens ansvar och vad som är ett gemensamt ansvar.

– Många verksamheter vill komma vidare i sitt hållbarhetsarbete. Då är gröna hyresavtal ett sätt för hyresvärd och hyresgäst att samarbeta på ett energi- och klimatmedvetet sätt som även är bra för affärerna, säger Liv Balkmar.

Utbildningen är framtagen i samarbete med Fastighetsägarna. Kursen lär ut vad ett grönt hyresavtal är och hur det fungerar.

Här kan du ansöka om kursbiljett för att gå utbildningen.