Ny webbutbildning i Affärsmodeller

Sverige behöver öka takten på kommersialisering av energiinnovationer. För att bidra till detta erbjuder Energimyndigheten utbildningar inom affärsutveckling för bolag med innovationer inom energiområdet. Sista anmälningsdag till webbutbildningen i Affärsmodeller är 4 maj.

Den nya webbutbildningen har temat Affärsmodeller. Deltagarna kommer att få lära sig grunderna i affärsmodellering och få en introduktion till hur de kan arbeta med affärsmodellen som kommunikativt och konceptuellt verktyg.

Deltagarna kommer också att få kunskap om de olika dimensionerna i affärsmodellen samt hur dessa interagerar med varandra i en modern affärsmiljö.

I detta kompetenspaket ingår också 10 timmar av individuell coaching inom området. Deltagaren kommer att arbeta med våra erfarna rådgivare utifrån de utmaningar och möjligheter som deltagarens verksamhet står inför.

- Denna typ av insatser är av stort värde för bolagen för att nå marknaden, med rätt affärsutveckling utifrån olika tematiska områden som är viktiga för bolagets tillväxt kan vi skapa förutsättningar för dem, säger Sasan Shaba, affärsutvecklare på Energimyndigheten.

Stort intresse för utbildningar inom affärsutveckling

Den 8 mars genomfördes den första utbildningen i kompetenssatsningen för bolag med innovationer inom energiområdet. Temat var Intellectual Property (IPR) där både PRV och Prospero föreläste.

Totalt deltog 17 bolag i utbildningen som nu också kommer att få individuell affärsutveckling av experter inom området.

Deltagande bolag kom från hela Sverige, bland annat från Umeå, Göteborg och Stockholm.

Det finns fortfarande möjlighet att gå utbildningen inom IPR genom att göra en intresseanmälan.