Nytt program ska stödja energieffektivisering i industrin

Regeringen har gett Energimyndigheten i uppdrag att inrätta Energisteget - ett program för energieffektivisering i industriföretag. Programmet omfattar industriföretag som genomfört en energikartläggning enligt lagen om energikartläggning i stora företag. Satsningen omfattar totalt 125 miljoner kronor och pågår mellan 2018–2020.

Energisteget ska bidra till att nå energiöverenskommelsens mål om 50 % effektivare energianvändning år 2030. Industrin står för en stor del av Sveriges totala energianvändning och särskilt utvalda i programmet är industriell verksamhet från gruv- till tillverkningsindustrin.

– I de genomförda energikartläggningarna som gjorts inom ramen för lagen om energikartläggning i stora företag (EKL), ser vi att industriföretagen står för en betydande del av Sveriges totala energianvändning. Samtidigt sitter de på en stor potential till energieffektivisering och det är därför viktigt med en riktad insats till just de här företagen, säger Anders Pousette som är programansvarig på Energimyndigheten.

Inom programmet Energisteget kan industriföretag som genomfört en energikartläggning söka två typer av ekonomiska stöd:

1. Projekteringsstöd

Företag kan ansöka om bidrag för fördjupad projektering av åtgärder för effektivare användning av energi.

2. Investeringsstöd

Företag kan ansöka om merkostnaden för att investera i en energieffektiviseringsåtgärd identifierad i den lagstadgade kartläggningen.

– Med projekteringsstödet vill vi stötta företagen att komma vidare från en genomförd energikartläggning till att även komma åt de mer komplexa åtgärderna. Med ett bra underlag blir det enklare att prioritera och fatta beslut om en energieffektiv investering - och även där kan företag nu få ekonomisk hjälp, säger Anders Pousette.

Stöden kommer kunna sökas inom kort

Satsningen omfattar totalt 125 miljoner och pågår mellan 2018–2020. Stöden kommer kunna sökas via Energimyndighetens E-kanal inom kort. Läs mer på: www.energimyndigheten.se/energisteget