Nytt samarbete med Ignite Sweden ska öka kommersialisering av energiinnovationer

Energimyndigheten och Ignite Sweden inleder samarbete med syftet att fler energiinnovationer snabbare ska komma ut på marknaden.


Fv: Erik Asph Hennerdal - Energimyndigheten, Stina Lantz - Ignite, Linda Krondahl - THINGS och Petra Birkhofer - MINC på Sveriges Innovationsriksdag i Borås. Fotograf: Per Jahnke

Ignite Sweden är ett nationellt program som erbjuder matchning mellan svenska startup bolag och storföretag, samt en gemensam arena för att stimulera till nya samarbeten.

– Vi ser ett starkt behov av att matcha smarta energilösningar från startup och scaleup bolag med behovsägare och här spelar storbolagen en stark och viktig roll. Synergierna genom samarbetet med Ignite blir att innovationsbolagen hittar behovsägare, som är förutsättningen för att kunna söka stöd via våra utlysningar, säger Sasan Shaba, affärsutvecklare på Energimyndigheten.

Ignite Sweden är kostnadsfritt för startup bolag, enda villkoret för att vara med är att bolaget har en etablerad verksamhet i Sverige och att lösningen är skalbar. Stora bolag som redan är knutna till programmet är bland andra ABB, Alfa Laval, Ericsson och E.on.

– Många av storbolagen som letar efter innovativa startups genom Ignite har ett stort fokus på miljö och energi. Genom samarbetet med Energimyndigheten hoppas vi nå fler startups som tillhandahåller lösningar med hög energileverans att söka till programmet, och därmed få möjlighet att göra större och snabbare avtryck för en renare värld, säger Stina Lantz, projektledare Ignite Sweden.

Alfa Laval är ett av de stora företag som redan under 2017 inlett flera samarbeten med innovativa svenska startups genom Ignite Sweden. Anders Nyander, Concept Project Manager på Alfa Laval välkomnar samarbetet extra varmt:

–För Alfa Laval är Energimyndighetens portföljbolag mycket intressanta. Miljö är ett stort fokus för oss, och det ligger väldigt nära våra kärnprodukter. Jag ser fram emot att få träffa så många som möjligt av bolagen under året.

Kommande Ignite events

Ignite har åtta matchningstillfällen planerade under 2018. Varje event har ett tema och olika storbolag kommer att finnas på plats.

På det senaste eventet, Sveriges Innovationsriksdag i Borås 10-11 april, ägde176 möten rum mellan innovativa startups och storbolag som Alfa Laval, E.on, ABB och Siemens.

Nästa matchmaking på temat energi sker i Malmö 24 maj i samarbete med MINC och det finns möjlighet att anmäla sig.

  • 17 april i Stockholm - Robotics
  • 8 maj i  Stockholm - Digital tools for HR and Learning
  • 15 maj i Stockholm - IoT
  • 24 maj i Malmö - Clean-tech, IoT, New Materials
  • 6-7 september i Västerås - Machine Learning & Additive Manufacturing
  • 27 september i Linköping -  Computer Vision & Visualisation
  • 9 oktober i Göteborg -  Smart Industry

Om Ignite

Ignite Sweden är ett nationellt program som drivs av THINGS, STING, LEAD, MINC, UMINOVA och Swedish Incubators and Science Parks (SISP). Själva programmet Ignite är medfinansierat av Vinnova.