Nytt stöd för energieffektivisering i industrin

Nu öppnar utlysningarna inom programmet Energisteget – ett program för energieffektivisering i industrin. Programmet omfattar 125 miljoner kronor och ger stora industriföretag möjlighet att söka medel för projektering eller investering i energieffektiviserande åtgärder.

Energisteget ska bidra till att nå energiöverenskommelsens mål om 50 procent effektivare energianvändning år 2030. Industrin står för en stor del av Sveriges totala energianvändning och särskilt utvalda i programmet är industriell verksamhet från gruv- till tillverkningsindustrin. För att kunna söka stöden krävs att företaget genomfört en energikartläggning enligt lagen om energikartläggning i stora företag (EKL).

– I de genomförda energikartläggningarna som gjorts inom ramen för lagen om energikartläggning i stora företag, ser vi att industriföretagen står för en betydande del av Sveriges totala energianvändning. Samtidigt sitter de på en stor potential till energieffektivisering varför det är viktigt med en riktad insats till just de här företagen, säger Anders Pousette som är programansvarig på Energimyndigheten.

Inom programmet kan industriföretag söka två typer av ekonomiska stöd:

  • Projekteringsstöd - ekonomiskt bidrag för att genomföra en detaljerad projektering inför investering i energieffektiviserande åtgärder.
  • Investeringsstöd – ekonomiskt bidrag för att täcka merkostnaden vid investering i energieffektiviserande åtgärder.

– Med projekteringsstödet vill vi stötta företagen att komma vidare från en genomförd energikartläggning till att även komma åt de mer komplexa åtgärderna. Med ett bra underlag blir det enklare att prioritera och fatta beslut om investeringar i energieffektiviserande åtgärder - och även där kan företag nu få ekonomisk hjälp, säger Anders Pousette.

Mer information

Energisteget omfattar totalt 125 miljoner kronor och pågår mellan åren 2018–2020. Läs mer på: www.energimyndigheten.se/energisteget

Vid frågor, kontakta:

Anders Pousette, programansvarig på Energimyndigheten
Telefon: 016-542 06 38
E-post: anders.p...@energimyndigheten.se