Nytt stöd ska minska hindren för energieffektivisering

Små och medelstora företag har stora möjligheter till energieffektivisering, men många av de åtgärder eller lösningar som skulle bidra till en smartare energianvändning blir aldrig genomförda. För att få fler att göra mer, öppnas nu möjligheten för företag att söka stöd inom en rad områden som ska leda till en effektivare energianvändning.

Det finns flera anledningar till att små och medelstora företag idag inte väljer att effektivisera sin energianvändning.

– Det kan bero på brist på energikompetens i företaget, att den ekonomiska risken anses vara för stor, att det saknas rätt teknik, eller att kunskap om hur man kan energieffektivisera sina processer saknas, säger Veronica Eade, projektledare på Energimyndigheten.

Via projektet Teknikutveckling och innovation erbjuds företagen därför möjligheten att söka stöd för till exempel merkostnad vid energieffektivisering, för att höja kompetensen hos personalen, eller ta in konsulthjälp. Stöden ska hjälpa till att ta arbetet vidare efter en energikartläggning och minska antalet hinder för företaget.

– Genom det här projektet har vi exempelvis möjlighet att ge företagen bidrag för att utveckla produktionsprocesser, införa nya arbetssätt, eller på olika sätt få fram den kompetens som behövs för att energieffektivisera, säger Veronica Eade.

Små och medelstora företag kan få upp till 70 procent av kostnaden i stöd beroende på typen av åtgärd och företagets storlek. Ett krav för att söka är dock att företaget genomfört en energikartläggning. De företag som arbetar med energieffektiva produkter eller tjänster kan också få stöd för att till exempel utveckla och testa ny teknik, för rådgivning eller stöd av mer materiell karaktär till exempel kontorslokaler, databaser, marknadsundersökningar med mera.

Energikontoren underlättar för sökande företag

För att ytterligare minska hindren hos företagen finns Sveriges 15 regionala energikontor tillgängliga för att stötta de företag vill komma vidare med att effektivisera energianvändningen, och som vill ansöka om stöd.

– Hos energikontoren finns energikompetens, men också kunskap om olika stöd och vad som är viktigt att tänka på vid en ansökan, säger Veronica Eade.

Mer information

20 miljoner kronor utlyses via utlysningen: Fördjupande stöd för energieffektivisering, inom projektet Teknikutveckling och innovation.

Projektet Teknikutveckling och innovation finansieras av Energimyndigheten och europeiska regionala utvecklingsfonden via Nationella regionalfondsprogrammet.

Läs mer om stöden inom Teknikutveckling och innovation

Vid frågor, kontakta:
Rainer Hietalahti, projektledare på Energimyndigheten
016-544 21 61