Ökat fokus på marknadskontroll av uppkopplade produkter och kylprodukter

Energimyndigheten är med i ett nytt EU-gemensamt projekt för marknadskontroll av kylprodukter och produkter med nätverkstandby. Syftet är att säkerställa att energikrävande produkter lever upp till lagkraven inom energimärkning och ekodesign.

EEPLIANT (Energy Efficiency ComPLIANT) är ett samarbetsprojekt mellan 18 EU-länders marknadskontrollmyndigheter, där Energimyndigheten representerar Sverige. Projektet ska säkerställa att energikrävande produkter lever upp till lagkraven inom energimärkning och ekodesign.

Under de nästkommande 2,5 åren kommer följande produktgrupper att kontrolleras inom EU och Sverige.

– Produkterna som kontrolleras kommer väljas ut utifrån ett riskbaserat sätt vilket betyder att vi kommer prioritera produkter som har hög energianvändning - och som då tillsammans står för en hög energianvändning på marknaden, säger Marie Blom på Energimyndigheten.

Resultatet av projektet förväntas medföra både ökad kunskap och ökad kännedom om marknadskontrollen hos industrier, konsumenter, importörer och återförsäljare. Att samarbeta på EU-nivå gör även att marknadskontrollen kan genomföras på ett mer kostnadseffektivt och konsekvent sätt.

Nätverksstandby - allt viktigare i det uppkopplade samhället

Ju fler produkter som kopplas upp mot nätet, desto större blir deras del av den totala energianvändningen. För att undvika onödig energianvändning finns ekodesignkrav på uppkopplade produkter, till exempel tv-apparater, digitalboxar, tvättmaskiner, kylskåp och högtalare.

Den 1 januari 2017 skärptes ekodesignkraven för produkter i nätverksstandby-läge. De innebär att den tillåtna maxeffekten i nätverksstandby för produkterna sänks från 6 W till 3 W. Inom EU förväntas ekodesignkraven för standby spara 35 TWh per år från år 2020.

Läs mer om kraven för standby här.

Mer om EEPLIANT

EEPLIANT 2 startades i september 2017 och avslutas 2020. Projektet bygger på arbetet med EEPLIANT1 som pågick mellan 2015 – 2017 och gick ut på att kontrollera LED-lampor, uppvärmningsprodukter och skrivare. Läs mer om resultatet av det projektet här.

Medverkar gör Sverige, Österrike, Bulgarien, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Irland, Lettland, Litauen, Malta, Nederländerna, Portugal och Slovenien. Projektet samordnas av PROSAFE.
Läs mer om projektet på Prosafes hemsida.