Åtgärder för rådet för hållbara städer under 2018

Fredagen den 1 juni lämnade Rådet för hållbara städer över sin åtgärdslista för 2018 till regeringen. Forskning, kunskap, samverkan och det lokala perspektivet står i fokus för rådets planerade arbete framöver.

I december 2017 inrättade regeringen Rådet för hållbara städer. Rådet består av tio myndigheter, varav Energimyndigheten är en av dessa, samt en representant för kommunerna. Syftet är att rådet ska fungera som ett stöd i genomförandet av politiken för arkitektur och hållbar stadsutveckling.

Samverkan mellan medlemmarna är en viktig del i arbetet och varje år fram till 2022 ska rådet publicera en gemensam åtgärdslista där förslag, analyser samt kommande och genomförda åtgärder redovisas.

Läs mer om Rådet för hållbara städer  och ta del av åtgärdslistan här.