Så här gör du för att beställa bra tjänster för energieffektivisering

Har ditt företag gjort en energikartläggning och vill ha hjälp med att genomföra förbättringar av energianvändningen i er verksamhet? Då kan en leverantör av energitjänster vara det ni behöver. Energimyndigheten och Energieffektiviseringsföretagen (EEF) har tagit fram en kortfilm om vad du ska tänka på när du anlitar en leverantör.

De kan hjälpa er med att få bättre inomhusluft, mindre drag vid fönster, sänkta driftkostnader, eller något annat som bidrar till effektivare energianvändning.

– Vi vill att det ska bli enklare för företagare att hitta och beställa den hjälp som företag behöver, säger Linnéa Svanström, EEF.

Energitjänster är ett samlingsnamn för alla de olika tjänster du eller ditt företag kan ha behov av när du vill arbeta med att energieffektivisera. Det kan röra sig om allt från enklare energirådgivning till mer komplexa och långsiktiga avtal med en garanterad energibesparing.

Besök Energieffektiviseringsföretagens webbplats eef.se för att hitta leverantörer och för att lära dig mer om energitjänster och upphandling.

Om projektet Energitjänster

Mellan 2016–2019 pågår projektet Energitjänster där Energimyndigheten tillsammans med EEF ska få fler små och medelstora företag att använda sig av energitjänster och därmed genomföra fler energieffektiviseringsåtgärder. Målet är att öka kunskap och kännedom om energitjänster hos beställare, leverantörer och vidareförmedlare. Projektet ska också stimulera utvecklingen av energitjänster som är anpassade efter små och medelstora företag. Projektet medfinansieras av europeiska regionala utvecklingsfonden via Nationella regionalfondsprogrammet.