Så kan integrerade solceller få fart på marknaden

Kalkylen för solceller har blivit allt bättre. Men det gäller om de monterats i rader ovanpå tak eller i solcellsparker. Men för att solceller verkligen ska bli en del av våra byggnader krävs en förändrad syn, menar Rickard Nygren på White arkitekter.