Så ska Aitikgruvan i Gällivare minska koldioxidutsläppen

Energimyndigheten har beviljat stöd upp till 9,7 miljoner kronor till Bolidens demonstrationsprojekt Elektrifierad gruvtransport i arktiskt klimat. I projektet kommer en transportsträcka i Europas största dagbrottsgruva, Aitikgruvan i Gällivare att elektrifieras.

Teststräckan kommer att vara 700 meter och fyra elhybridbergtruckar kommer att modifieras för kontinuerlig elektrisk drift. Allt för att kunna visa på konceptets potential till reducerad energianvändning, sänkta växthusgasutsläpp och förbättrad arbetsmiljö. Den elektrifierade provsträckan kommer att driftsättas under hösten 2018. Elektrifiering av fordon via kontaktledningar har funnits under lång tid. Många utmaningar återstår dock för att bevisa att tekniken fungerar i denna tuffa tillämpning.

Om projektet visar på bra resultat och Boliden väljer att bygga ut elvägssystemet fullt ut i Aitikgruvan så finns potentialen att minska hela Sveriges växthusgasutsläpp med 0,15 procent bara med ett införande i denna gruva. Boliden har ytterligare ett stort dagbrott i Finland och prospekterar regelbundet efter nya fyndigheter i både Sverige och Finland.

 

I det tvååriga projektet samarbetar Boliden med ett flertal partners. Eitech och ABB för uppbyggnaden av den elektriska infrastrukturen. Pon Equipment och Caterpillar utför ombyggnad av gruvtruckarna. Chalmers bedriver forskning som belyser systemaspekterna kring elektrifieringen. Projektet stöds av Energimyndigheten.

– Detta projekt har potential att radikalt minska koldioxidutsläppen från gruvbrytningen, det är ytterligare en åtgärd för att minska olika industriprocessers utsläpp. Minskade koldioxidutsläpp från gruvbrytningen är viktigt för att kunna tillverka till exempel framtidens fordon på ett mer hållbart sätt. Denna satsning är på så sätt ett komplement till Northvolts kommande gröna batterifabrik som också den delfinansieras av Energimyndigheten, säger generaldirektör Erik Brandsma.

Läs presmeddelandet här.