Så ska forskning om produkters miljöpåverkan spridas

Swedish Life Cycle Center och Energimyndigheten lanserar i slutet av januari en ny webbplats för Plattformen för livscykelperspektivet, som ska sprida kunskap om livscykelfrågor på ett mer lättillgängligt sätt.

Det finns en uppsjö av forskning som presenterar förslag för hur vi ska minska vår belastning på samhälle och miljö för att få en hållbar produktion och konsumtion. Svenska aktörer är enade om att samverkan mellan näringsliv och akademi är en av nycklarna till framgång.

Med stöd från bland annat projektet "Svensk plattform för livscykelperspektivet", finansierat av Energimyndigheten, ska en ny webbplats sjösättas inom kort. Projektet syftar till att öka spridningen av ett tillämpat livscykeltänkande och att få fler företag och organisationer att använda sig av ett livscykelperspektiv.

– Den här satsningen är oerhört viktig för att höja svensk kompetens inom livscykelperspektivet genom att nå ut med mer kunskap och forskning, säger Susanna Widstrand på Energimyndigheten. Vi ser plattformen som en nyckel för att ena landets livscykelexperter och sprida kunskap om livscykelperspektivet till fler användare.

På den nya webbplatsen kommer partners kunna diskutera aktuella ämnen och dela material sinsemellan, medan allmänheten kommer att mötas av fakta inom livscykelområdet, länkar till kurser och inspireras av goda exempel från olika tillämpningsområden.

Läs pressmeddelandet här.