Så ska Gotland visa vägen i energiomställningen

Det är fullt möjligt att skapa ett hållbart och robust energisystem på Gotland med hjälp av bland annat ökad produktion av förnybar el och ökad elektrifiering i flera sektorer. Men det kräver mycket arbete och ännu mer samarbete. Det visar Energimyndighetens förstudie som idag presenterades i Visby.

Läs förstudien Smart och förnybart energisystem på Gotland

Smart och förnybart energisystem på Gotland

Vår förstudie om hur Gotland kan bli en pilot i omställningen till ett hållbart energisystem i Sverige.

Läs förstudien Smart och förnybart energisystem på Gotland

 

I dag presenterade Energimyndigheten förstudien om hur Gotland ska kunna bli pilotregion i arbetet med att ställa om Sverige till ett helt förnybart energisystem.

– Förstudien visar att det är fullt möjligt att skapa ett hållbart och samtidigt robust energisystem på Gotland, men det kommer att kräva nya tekniker, nya affärsmodeller, nya regelverk, och inte minst ett stort samarbete mellan det privata, det offentliga, och de enskilda medborgarna, säger Energimyndighetens tf generaldirektör Zofia Lublin.

I förstudien lämnas flera olika förslag på åtgärder med fokus på elsystemet.

Några av förslagen:

  • Innovation och implementering av nya tekniker för ökad produktion av förnybar el, bland annat genom att se över möjligheterna till storskalig energilagring
  • Ökad elektrifiering inom flera sektorer för att ersätta fossila bränslen, inklusive byggnads-,