Så vill Energimyndigheten förenkla solcellsstödet

Förenklingar av ansökningsblanketterna, fler digitala ansökningar samt lättillgänglig information om både solceller och om stödet är några av förslagen från Energimyndigheten som nu lämnas över till regeringen.

Regeringen gav i början av året Energimyndigheten i uppdrag att granska hanteringen av investeringsstödet till solceller och lämna förslag på hur hanteringen av stödet kan förenklas både för de som söker och de som hanterar stödet. Efter satsningen på solcellstöd i höstbudgeten 2017 har ansökningarna nämligen tagit rekordfart. Trycket ställer krav på enklare hantering av administrationen kring ansökningarna och nu har Energimyndigheten skickat in flera förslag på förenklingar.

Fler digitala ansökningar

– Det är fortfarande relativt få ansökningar som kommer in digitalt. Fler digitala ansökningar skulle underlätta Länsstyrelsernas arbete med registrering och hantering av ansökningarna avsevärt. Därför kommer vi göra vad vi kan för att underlätta för digitala ansökningar, säger Linus Palmblad som lett arbetet med uppdraget under våren.

Ett annat viktigt förslag från Energimyndigheten är att förenkla själva ansökningsblanketterna.

– När stödet infördes var informationsbehovet stort och därför innehåller blanketten många detaljerade och tekniska frågor. Ansökningsblanketten innehåller idag överflödig information som kan tas bort för att göra ansökningsförfarandet enklare och kötiden kortare, säger Linus Palmblad.

Informationsplattform för solel

Många som är intresserade av stödet och eller söker stödet efterfrågar lättillgänglig information om solceller och om stödet. Energimyndigheten arbetar inom ramen för ett annat regeringsuppdrag med att införa en informationsplattform som ska utgöra ett nav för offentlig information om solel.

– Innehållet ska vara relevant för aktörer vid solcellsutbyggnad och bidra till att göra det enklare för den som vill installera solceller. Som en del i denna plattform kommer vi att lansera en webbportal i slutet av sommaren, säger Sara Grettve, projektledare på Energimyndigheten.

Ingången till solcellsstödet kommer att vara en del av den nya solelsplattformen och all information som behövs ska vara lätt att komma åt via denna portal.

Det huvudsakliga problemet för de som söker stödet är den långa väntetiden på beslut om stöd. Kötiderna har varit upp mot två år i snitt när det var som värst men de minskar nu kraftigt som följd av den stora budgetökningen. Och med ytterligare förenklingar kan processen snabbas på ytterligare.