Stöd för teknik i stadsutveckling

Mellan den 3–24 september går det att ansöka om stöd till projekt för ökad användning av avancerad teknik i stadsutveckling. Stödet omfattar cirka 9 miljoner kronor.

Avancerad miljöteknik behövs för att våra städer ska bli bättre att leva i. Sedan 2016 delar Naturvårdsverket ut närmare 60 miljoner till projektering, förstudier och planering som kan leda till att smarta tekniska lösningar används i utvecklingen av våra städer. Den sista utlysningen som öppnar idag pågår mellan 3–24 september och omfattar cirka 9 miljoner kronor.

Del av satsning på klimatåtgärder

Stadsinnovationer – stöd för spetstekniker och avancerade systemlösningar är en del av regeringens satsning på klimatåtgärder. Stödet utlyses av Naturvårdsverket i samverkan med Energimyndigheten och Boverket.

Stödet om totalt 68 miljoner kronor 2016–2019 och är en del av regeringens satsning på klimatåtgärder.

Ansökningsblankett och mer information

www.naturvardsverket.se/stadsinnovationer

Vid frågor, kontakta:

Naturvårdsverket: Viktor Andréen, Nanna Wikholm, Müge Apaydin, Maria Smith och Sebastian Dahlgren Axelsson.
Telefon växel: 010-698 10 00

Boverket: Mirja Ranesköld
Telefon växel: 0455-35 30 00

Energimyndigheten:
Telefon växel: 016-544 20 00

E-postadress för frågor om stödet:
stadsinno...@naturvardsverket.se