Stöd till sex projekt inom forsknings- och innovationsprogrammet Hållbar Vattenkraft, HåVa

Energimyndigheten har beviljat stöd till sex projekt motsvarande totalt 23 miljoner kronor i första utlysningen för Hållbar Vattenkraft, HåVa. Energimyndigheten välkomnade projektförslag inom programmets samtliga områden.

Utlysningen var öppen mellan den 5 december 2017 och 14 mars 2018.

- Vi är glada att så många bra projekt sökt stöd inom Energimyndighetens nya forsknings- och innovationsprogram Hållbar Vattenkraft, HåVa. Programmet kommer att ha årliga utlysningar, och nästa utlysning planerar vi att öppna under senhösten 2018, säger Fredrik Brändström, programansvarig på Energimyndigheten.

De projekt som beviljats stöd kommer bland annat att ta fram och utvärdera åtgärder som ökar biologisk mångfald i reglerade vatten, förbättra vårflodsprognoser och utveckla en ny typ av miljöanpassade smörjmedel anpassade för vattenkrafttillämpningar.

En sammanställning av de projekt som beviljats stöd finns i det här dokumentet.

Om HåVa

Programmet Hållbar Vattenkraft, HåVa syftar till att bidra till omställningen mot ett hållbart och förnybart energisystem genom forskning om och utveckling inom vattenkraft, med fokus på system- och miljörelaterade frågor. Programmet drivs av Energimyndigheten och omfattar totalt 60 miljoner kronor, fördelat över åren 2018 till 2021.

De prioriterade insatserna inom programmet kan delas in efter tre olika integrerade utmaningsområden.

  • Vattenkraften som säker och effektiv energiresurs
  • Vattenkraften som en reglerande resurs
  • Vattenkraftens miljöpåverkan

Fler tillfällen att söka stöd

Det kommer att hållas minst en utlysning per år inom programmet. För att hålla koll på när nästa utlysning kommer: