Storskalig demoprojekt av magnetlager visar effektiviseringspotential i vattenkraft

Under vintern 2018 har forskare vid Uppsala universitet i samarbete med Vattenfall och med finansiering från Energimyndigheten testat ett unikt magnetlager vid Porjus kraftverk. Målet är att bygga världens mest effektiva vattenkraftgenerator.

- Vi är glada att projektet har gett så goda resultat. Det här är ett bra exempel på hur svensk forskning och innovation kan bidra till att anpassa vattenkraften till ett framtida energisystem som kräver mer flexibelt körsätt. Samtidigt bidrar projektet till minskad miljöpåverkan från vattenkraften genom att möjliggöra användandet av mer miljövänliga smörjmedel, säger Sara Bargi, chef enheten Hållbar el på Energimyndighetens avdelning för forskning och innovation.

Läs mer på Uppsala universitets webbplats.