Stort intresse för stöd till solelprojekt

Många vill driva forsknings- och innovationsprojekt kring solceller och termisk solkraft. Totalt söktes 152 miljoner kronor i stöd under våren för att studera hur Sverige kan få mer solel och ta fram nya innovationer.

Fram till sista februari i år fanns det möjlighet att söka stöd från Energimyndigheten för att genomföra forsknings- och innovationsprojekt kopplade till solelfrågor. 10 projekt har beviljats stöd och kommer att dela på totalt 30 miljoner kronor.

– Vi har tidigare sett att intresset för att bedriva projekt inom solelområdet är stort. De nu sökta projektstöden bekräftar att engagemanget håller i sig, säger Linn Sjöström, programansvarig handläggare på Energimyndigheten.

Stödet var fördelat på två olika kategorier:

  • Den första omfattade projekt med inriktning på prosumenters behov och perspektiv, solelens roll i hållbara samhällen och resurseffektivitet, miljö och hållbarhet relaterat till solelområdet. (Prosumenter är konsumenter som producerar sin egen el).
  • Den andra kategorin var öppen för olika projektinriktningar men hade fokus på nya innovationer

– Det kom in många bra projekt i båda kategorier. Intresset var särskilt stort för den andra kategorin. Där hade vi bara möjlighet att ge stöd till ungefär vart tionde projekt, säger Linn Sjöström.

De projekt som beviljats stöd kommer bland annat studera vilka hinder och möjligheter som ägare till olika typer av fastigheter upplever för att installera solceller och utveckla en prototyp för extremt lätta och flexibla tandemsolceller som ger hög effektivitet till låg kostnad.

Fler tillfällen att söka stöd planeras

Energimyndigheten ger årligen stöd till företag, lärosäten, institut och andra organisationer för att genomföra forsknings- och innovationsprojekt. Projekten ska bidra till svensk forskning, nya innovationer och ökad utbyggnad av solel i Sverige. Ett nytt tillfälle att söka stöd väntas i slutet av hösten.