Svensk-indiskt samarbete för energiinnovationer och entreprenörskap

Energimyndighetens program India-Sweden Innovations' Accelerator har sedan starten 2013 resulterat i ett flertal samarbeten för svenska innovationsbolag. Samtidigt som Indiens premiärminister Narendra Modi besöker Sverige så åker 12 svenska innovationsföretag till Indien för att presentera sina lösningar för utveckling av energisystemet.

Fotograf: Michael Söderström, AiLi Innovation

Sedan starten av programmet 2013 har mer än 30 svenska företag deltagit i programmet och mer än hälften är fortfarande verksamma på egen hand, efter introduktionsprocessen på 1,5 år. Varje år anordnas två kontaktresor och under 2018 kommer ytterligare 12 nya företag att introduceras på den indiska marknaden.

Företag som väljs ut för deltagande i ISIA ska ha en skalbar innovation och en vilja och möjlighet att expandera på en internationell marknad. Framför allt ska deras teknik vara relevant för indiska förhållanden.

Resultat av programmet

Tata Power DDL är ett av de indiska företagen som visat intresse för de svenska innovationsföretagen.

Nyligen tecknade TATA Power DDL avtal med Swedish Neutral som fokuserar på säkerhet i elsystemet och i dagarna har man gått vidare med Aili Innovation i ett samarbetsprojekt som riktar sig till de över 200 miljoner människor som lever på småjordbruk utan elförsörjning långt utanför Indiens megastäder.

Aili Innovation har, baserat på en helsvensk uppfinning, utvecklat en energieffektiv vattenpump som med en kvadratmeter solceller både kan pumpa 24 kubikmeter vatten per dygn och förse en familj med el för mindre hushållsbehov som belysning, fläktar, telefoner och till och med ett mindre kylskåp.

– I mars följde vi med Aili och Tata i Bihar, långt ute på landsbygden, och körde fälttester med Ailis pumpar. De hade ett helt litet team med sig och började vidareutveckla sina system direkt på plats. Nu i april, direkt efter delegationsresan, åker de dit igen och kör vidare med nyutvecklade system, säger Ludvig Lindström, programansvarig på Energimyndigheten.

Bakgrund till svensk-indiskt samarbetet

Det svensk-indiska energisamarbetet startade 2009 då Energimyndigheten tog initiativ till en sektorsinriktad insats med fokus mot energiutvinning av avfall. Idag finns ett flertal samarbetsavtal mellan Sverige och Indien som berör vetenskap och teknikutveckling, miljö och framför allt ny och förnybar energi. Programmet ISIA är ett initiativ av Energimyndigheten i samarbete med Business Sweden och Confederation of Indian Industries (CII).