Svenska företag på nordisk delegationsresa i Indonesien

Energimyndigheten deltar tillsammans med svenska företag under en delegationsresa till Indonesien. Under veckan ansluter den svenska delegationen till de nordiska ambassadernas roadshow Nordic Way i Bandung och Jakarta.


Foto: Jakartas Guvernör Anies Baswedan och de nordiska ambassadörerna.

Målet med Nordic Way roadshow är att introducera nordiska lösningar för att uppnå bättre levnadsvillkor i städer inom nyckelområden som energisektorn, stadsplanering, avfallshantering och mobilitet. Nordic Way ska även bidra till universitetssamarbeten länderna emellan.

– Intresset för svenska energilösningar är stort i Indonesien och därför att det alltid glädjande att se när de svenska bolagen lyckas dra nytta av de satsningar vi gör inom energisamarbetet för de ska nå insteg på marknaden, säger Paul Westin, ansvarig handläggare för Indonesiensamarbetet på Energimyndigheten.

De svenska företagen med på resan är: Metrum, Unipower, Hughes Power Systems och S-Man. Företagen ingår i Energimyndighetens Business Accelerator Program, som leds av Business Sweden i Jakarta. Målet är att de ska nå affärsuppgörelser som bidrar till utveckling av marknaden för förnybar energi och energieffektivisering i Indonesien.

En vecka i Indonesien

Veckan inleddes med ett seminarium om smarta nät i Jakarta. Seminariet behandlade frågor om elkvalitet och utveckling av Indonesiens elnät för att kunna hantera mer förnybar energi.

Det nationella elbolaget PLN, Energiministeriets eldirektorat och forskare från University of Indonesia var representerade vid seminariet, som samlade omkring 30 deltagare. Seminariet arrangerades i samarbete mellan Energimyndigheten, Business Sweden i Jakarta och organisationen Smart Grid Indonesia Initiative (PJCI).

Under veckan ansluter den svenska energidelegationen till de nordiska ambassadernas roadshow, NordicWay, när den ankommer till Bandung på onsdagen och Jakarta på torsdagen.

Samarbetsavtal med Indonesien

Förnybar energi och energieffektivisering är särskilt utpekade områden i det samarbetsavtal mellan länderna som samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan tecknade med Indonesien under sitt besök i Jakarta i februari 2017.

– Indonesien är en stark ekonomi, med den fjärde största befolkningen i världen. Detta innebär tyvärr även höga utsläpp som växer snabbt. Här finns således stora utmaningar, men även stor potential för grönare tillväxt, säger Maria Vuorelma, handläggare på Enheten för marknadsutveckling.

Under veckan pågår diskussioner mellan Energimyndigheten och lokala aktörer om avfallshantering och energiåtervinning ur avfall, vilket är ett område som har stöttats av Sverige under en längre period.

På temat energieffektivisering så träffar Energimyndighetens representanter chefen för Energy efficiency and conservation association för att utforska potentiella samarbeten.