Synpunkter efterfrågas till arbetet med kontrollstation 2019 elcertifikatsystemet

Energimyndigheten arbetar med fyra olika uppdrag för kontrollstation 2019 och efterfrågar nu relevanta synpunkter till utredningsarbetet. Synpunkter önskas senast den 1 mars.

Energimyndigheten har fått i uppdrag att analysera och ge förslag på utformningen av en så kallad stoppmekanism som ska bidra till måluppfyllelsen och förutsägbarhet till marknadsaktörerna. Energimyndigheten ska även utreda justeringsbehov av regelverket kopplat till ny tilldelningsperiod samt om tilldelning av elcertifikat när det rörliga elpriset (spotpriset) är på noll eller lägre. Vidare ska Energimyndigheten utreda möjligheter att öka transparensen i elcertifikatsystemet.

Mer om uppdragen finns att läsa på Energimyndighetens webbplats.

Energimyndigheten ber nu om synpunkter och överväganden som är viktiga att ta med i bedömningar och analyser inom ramen för uppdragen. Skicka synpunkter till oss senast den 1 mars. Skriv "Synpunkter inför Kontrollstation 2019" i ämnesraden.